Rabobank Clubkas campagne vervroegd!

Jaarlijks stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven via de Rabobank Clubkas Campagne. Het bedrag is bedoeld om de verenigingen te ondersteunen bij activiteiten. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op een vereniging. Als AV-LGD nemen we in 2017 ook weer deel aan deze campagne. In 2016 heeft dit onze vereniging € 2100 opgeleverd.

Ten opzichte van voorgaande jaren hebben er wel enkele wijzigingen plaatsgevonden. De stemperiode is vervroegd naar april (was oktober) en er mag nog maar maximaal 1 stem per vereniging worden uitgebracht.

Iedereen die per 1 maart 2017 lid was van Rabobank Peelland Zuid mag stemmen. Deze leden worden persoonlijk uitgenodigd om tussen 6 en 30 april 2017 via internet te stemmen. Elk lid krijgt 5 stemmen die op 5 verschillende verenigingen uitgebracht mogen worden. De waarde van een stem (vorig jaar € 3,75 per stuk) is nog niet bekend, omdat dit nu pas achteraf wordt bepaald. Rabobank Peelland Zuid stelt € 275.000 beschikbaar, wat wordt verdeeld over het aantal uitgebrachte stemmen.

Als AV-LGD nemen we deel aan deze actie. Hierbij willen we een beroep doen aan alle leden om de komende tijd zoveel mogelijk promotie te maken voor de Rabobank Clubkas Campagne en AV-LGD. Wijs familieleden, vrienden, kennissen, buren en iedereen die je kent op deze actie en vraag ze op ons te stemmen. Het blijkt dat de helft van de Rabobankleden die mogen stemmen, dit niet doen. Dat is uiteraard jammer.

Hoe gaan we het promoten? Daar komen we op korte termijn op terug. Daarnaast zijn we nog op zoek naar leden met goede ideeën. Wie heeft er ideeën? Wie wil er aan meehelpen? Welke trainer kan zijn groep enthousiast maken om te gaan folderen? Een leuke wandeltraining?

Meld je via info@av-lgd.nl met ideeën of als je in actie wilt komen samen met ons.

Het is voor een zeer goed doel, namelijk onze eigen vereniging !!!


Koen van Kessel, Arno Hendrix en Roland van den Bogaard