Overdracht ledenadministratie en nieuwe taak Ute

Zoals jullie allemaal in de vorige Tiswa hebben kunnen lezen heeft Ute Kuling haar taken met betrekking tot de ledenadministratie en contributiezaken overgedragen aan Hans van Kilsdonk.

Ute blijft nog wel samen met Jo Boerekamps zorg dragen voor de attenties ten behoeve van zieken, geblesseerde leden en alle voorkomende situaties die een bloemetje of anderzins aandacht behoeven.

Dat betekent wel dat we met z’n allen attent moeten blijven en hun op de hoogte brengen, daar waar we denken dat een attentie aan de orde is.

Uiteindelijk kunnen Ute en Jo niet altijd zelf automatisch weten of en wat er speelt.

Iedereen kan dit  melden o.a. door middel van een berichtje via het mailadres: attentie@av-lgd.nl

Het bestuur