Overlijden Tonny van Berlo

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze erevoorzitter: Tonny van Berlo
Hij was medeoprichter van onze Atletiek Vereniging LopersGroep Deurne in 1982.
Door zijn tomeloze enthousiaste inzet is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging met kunststofbaan in de Sint Jozefparochie te Deurne.
Hij heeft hiervoor het Unie Erekruis van de Atletiekunie ontvangen vanwege zijn grote verdiensten voor atletiek op lokaal en regionaal niveau.
Ons medeleven gaat uit naar Rob en Janine, kleinkinderen, familie en vrienden.

Bestuur AV-LGD