Actieplan nieuwe vrijwilligers

In de algemene ledenvergadering van maandag 28 mei is het bestuur van de vereniging met een aantal concrete actiepunten gekomen om het tekort aan vrijwilligers tegen te gaan. Dit zijn:

  • alle leden krijgen komend jaar verenigingstaken toegewezen. Hierbij wordt van elk lid (bij jeugdleden zijn dit ook de ouders) verwacht, voor zover zij nog actief zijn als vrijwilliger, dat zij minimaal drie keer in het jaar bij activiteiten, wedstrijden en evenementen zullen ondersteunen. Dit kan zijn bij wedstrijden, wandelevenementen, trainingen, commissies, onderhoudstaken, etc. De indeling en verdeling zal plaatsvinden op basis van de uitkomsten uit de recent gehouden inventarisatie. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de doorgegeven voorkeuren. Nadat de indeling is gemaakt, ben je zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen. Eind juni zal er een foto-moment van de uitkomsten van de inventarisatie worden genomen. Deze dient als basis voor de indeling en verdeling. Voor iedereen die nog geen vrijwilligerskaart heeft ingevuld, willen wij dus alsnog dringend verzoeken om deze in te vullen.
  • met alle nieuwe leden (bij jeugdleden zijn dit de ouders) zullen kennismakingsgesprekken worden gehouden. Dit zal ingaan vanaf 1 juli 2018. Doel is om het lid kennis te laten maken met de club en het lid de vraag te stellen wat hij/zij voor de club kan doen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om deze gesprekken te voeren (natuurlijk met ondersteuning vanuit het bestuur).
  • er komt een jaarlijkse vrijwilligersavond waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet

Om bij de verdeling van verenigingstaken zo veel mogelijk rekening te kunnen houden met ieders voorkeuren, willen wij nogmaals iedereen verzoeken die de vrijwilligerskaart nog niet heeft ingevuld, om dit alsnog te doen. Dit geldt ook voor bestaande vrijwilligers. Op die manier wordt namelijk duidelijk wat bestaande vrijwilligers doen en wordt voorkomen dat bestaande vrijwilligers ook nieuwe verenigingstaken krijgen toegewezen.