Algemene Ledenvergadering AV LGD op maandag 22 mei 2023

Op maandag 22 mei 2023 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van AV LGD.
Bij deze nodigen we de leden en andere geïnteresseerden van harte uit.
Deze vindt plaats in de kantine van de Djump om 20:00 uur.

Agenda:

1.  Opening / mededelingen.

2.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 30 mei 2022

3.  Jaarverslag secretaris

4.  Verslag kascommissie
1 nieuw lid

5.  Verslag penningmeester

6.  Vooruitblik bestuur

7.  Verslag door de commissies

8.  Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend: Koen van Kessel.

9.  Rondvraag

Pauze

  1. 10. Uitslag verkiezing
  2. 11. Beantwoording rondvraag
  3. 12. Sluiting Bestuur AV LGD