AV-LGD en duurzaamheid

Het woord ‘duurzaamheid’ is niet meer weg te denken uit de media en ons dagelijks leven. Duurzaamheid is een breed begrip, wat vaak met 3 P’s wordt aangegeven. Het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Duurzaam betekent dat we het milieu en de natuur zo min mogelijk belasten. Kortom: milieuvriendelijk en grondstof besparend.

Zonnepanelen
Ook als vereniging vinden we duurzaamheid belangrijk. In 2018 is de afweging gemaakt om zelf zonnepanelen te plaatsen op onze accommodatie of deel te nemen in het project De Vlaas. Wie vanuit Deurne naar de Djump rijdt, ziet op de hoek van de Sint Jozefstraat een groot veld met zonnepanelen. Als vereniging hebben we in dit project geparticipeerd. Dit betekent dat we een aandeel in een coöperatie hebben gekregen en voor een klein deel mede eigenaar zijn van een aantal zonnepanelen. Uiteraard is het opwekken van energie via zonnepanelen duurzaam. Daarnaast realiseren we hiermee een besparing op onze elektriciteitskosten.

Energiebesparingsadvies
Via NOC-NSF is het project ‘Routekaart Duurzame Sport’ opgestart. In 2050 moeten alle sportaccommodaties in Nederland volledig CO2 neutraal zijn, waarbij in 2030 een CO2-reductie van 49% moet zijn behaald. Het landelijke streefdoel is om binnen 2 jaar een reductie van het gasverbruik van 10% en een elektrareductie van 40% te realiseren. CO2 is een gas dat vrij komt bij de verbranding van gas, olie en steenkool (fossiele brandstoffen). Duurzame energiebronnen zijn zon, wind en water. Hierbij komt geen CO2 vrij.
Om verenigingen te stimuleren hun accommodatie duurzamer te maken, is de mogelijkheid geboden om een energiebesparingsadvies op te laten stellen. Dit hebben we ook voor De Djump laten doen begin 2021.

Besparingen
Inmiddels hebben we een rapport ontvangen, waarin diverse mogelijkheden worden aangegeven om energie te besparen.  Dit is zeer gevarieerd. Zo zijn er adviezen die kleine besparingen opleveren. Een voorbeeld is het aan laten gaan van verlichting in de kleedkamer via een bewegingssensor, zodat het licht alleen brandt als er iemand is. Of energiebesparing door het isoleren van verwarmingsbuizen of dichten van kieren. De kleinere werkzaamheden zijn inmiddels opgepakt door de onderhoudsploeg. Andere worden nog afgewogen of het technisch mogelijk is en of het economisch voordelen biedt. Een grotere besparing kunnen we realiseren door het vervangen van de huidige baanverlichting door LED-lampen. Dit vraagt, ook met mogelijke subsidies, een grote investering. We onderzoeken nog of deze investering en de terugverdientijd opweegt tegen de besparing op energiekosten.

Iedereen draagt bij
Kortom ook als vereniging proberen we ons in te spannen voor duurzaamheid. Eén van de 3 P’s is people, ofwel alle leden van onze vereniging. Daarom hierbij ook een oproep aan alle leden om elkaar scherp te houden voor wat betreft energiegebruik op De Djump. Een voorbeeld is het uitschakelen van de baanverlichting zodra iedereen van de baan af is en niet pas als iedereen gedoucht is. Degene die als laatste de accommodatie afsluit kan ook even controleren of de lampen in de kantine en kleedkamers uit zijn. Dit zijn misschien kleine effecten voor een duurzame wereld, maar wel direct een kostenbesparing voor onze vereniging.

 

Arjan Biemans en Roland van den Bogaard