Betalingscondities AV-LGD

Betalingscondities ledenadministratie

 • Iedere geïnteresseerde heeft de mogelijkheid één maand lang geheel vrijblijvend mee te trainen. Daarna worden nieuwe leden per direct lid.
 • Contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso vooraf geïnd, waarbij nieuwe leden een deel van het kwartaal betalen, afgerond op hele maanden. Dus nieuwe leden betalen het eerste kwartaal van hun lidmaatschap óf 2/3, óf 1/3 óf niets van de normale contributie. Inschrijfgeld en de Atletiekunie-bijdrage worden wel direct geïnd!
 • Lid worden kan vanaf het jaar dat je 6 wordt.
  • Contributie wordt altijd in de eerste maand van het kwartaal geïnd. Betaling kan geschieden uitsluitend door middel van automatische incasso.
 • Kortingen: gezinnen met meerdere seniorenleden: € 1,50 per kwartaal voor het tweede, derde en volgende lid. Gezinnen met drie kinderen of meer: 1/3 voor het derde en volgende kind.
 • De Atletiekunie hanteert bepaalde tarieven bij aanmelding en overschrijving naar een andere vereniging. Deze kosten worden, wanneer van toepassing, bij de atleet in rekening gebracht. Tarieven zijn op te vragen bij de ledenadministratie van AV-LGD en de Atletiekunie.
 • Wilt u overgeschreven worden naar een andere vereniging (bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere stad), neemt u dan contact op met de ledenadministratie van AV-LGD.
 • Bij tussentijdse opzegging blijft men de contributie, die bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, verschuldigd tot het einde van het kwartaal. Restitutie van de contributie is niet mogelijk.
 • Opzeggingen moeten bij de ledenadministratie (ledenadministratie@av-lgd.nl) worden aangeleverd voor 1 april, voor 1 juli, voor 1 oktober en voor 20 december (wandelaars voor 1 november). Na deze data zal een nieuw kwartaal in rekening worden gebracht. Alle mutaties die zijn doorgegeven na 20 december van elk kalenderjaar zullen pas in het nieuwe jaar worden verwerkt. Dit kan tot gevolg hebben dat u nog voor een heel jaar bijdrage Atletiekunie en/of wedstrijdlicentie verschuldigd bent.
 • Bijdrage Atletiekunie is voor iedereen verplicht, dit in verband met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering waarvoor AV-LGD bij de Atletiekunie premie betaalt. Atleten die geen bijdrage Atletiekunie betalen, mogen niet sporten bij AV-LGD.  De bijdrage Atletiekunie wordt per jaar berekend door de Atletiekunie en zal in het eerste kwartaal van elk jaar worden geïnd. Bij tussentijdse aanmelding zal bij de eerste betaling de bijdrage Atletiekunie worden geïnd. Restitutie bij tussentijdse afmelding is niet mogelijk.
 • Wedstrijdlicentie is verplicht voor de categorieën Masters/Senioren, pupillen ABC en junioren ABCD. Recreanten en Wandelaars kunnen geen wedstrijdlicentie hebben. Wedstrijdlicentie wordt per jaar berekend door de Atletiekunie en zal in het eerste kwartaal van elk jaar worden geïnd. Bij tussentijdse aanmelding zal bij de eerste betaling de wedstrijdlicentie worden geïnd. Restitutie bij tussentijdse afmelding is niet mogelijk.
 • Pupillen jonger dan 8 jaar vallen in de categorie minipupil en mogen geen wedstrijdlicentie hebben. Zij zijn uitgesloten van competitiewedstrijden, maar mogen wel deelnemen aan eigen wedstrijden en regionale wedstrijden, volgens de voorwaarden van de organiserende vereniging.
 • AV-LGD hanteert dezelfde categorieën als bij de Atletiekunie beschreven. Hierbij zijn ook dezelfde voorwaarden van toepassing.