Beste clubleden,

Zoals jullie op de foto’s  zien  is de gemeente gestart met de renovatie werkzaamheden aan onze Bosschuur, waarvoor dank aan de Gemeente.

Afgelopen jaar zijn er uitvoerige gesprekken gevoerd met de Gemeente. Deze gesprekken betreffen enerzijds het uitvoeren van de meest urgente  werkzaamheden aan de Bosschuur door zowel gemeente als wel vrijwilligers van de club, anderzijds gaan gesprekken over onze intentie om samen met gemeente een langdurende overeenkomst te sluiten over het gebruik van de Bosschuur. Gezamenlijk gebruik met andere partijen (zoals nu ook reeds gebeurd) behoort in de toekomst tot de mogelijkheden.

Werkzaamheden die voor ons nog op het programma staan zijn het voorzien van de omheining van de Bosschuur van nieuwe palen. We zouden dit nog graag komende maand (voor de winter) realiseren. Vervolgens willen we in het voorjaar de Bosschuur van een nieuwe verflaag voorzien. Uiteraard is het dan prettig als we over de nodige vrijwilligers beschikken die zich hiervoor in willen zetten.

Jan Slegers