Een nieuw bestuurslid…..en wie is dat dan?

Mijn naam is José Spijkers en veel wandelaars kennen mij vooral van de trainingen op de woensdagavond.
Inmiddels ben ik 12 jaar lid van de AV-LGD en naast deelname aan de trainingen, ben ik ook wandelbegeleider. Wat inhoudt dat als er een trainer uitvalt ik of een van de andere begeleiders de training zo goed mogelijk waarneemt.
Ook organiseer ik samen met Ute en Ria de jaarlijkse bus-wandelreis elk najaar en help ik mee met het uitzetten van onze grote wandeltochten.
De afgelopen twee jaar ben ik al steeds aanwezig geweest bij de bestuursvergaderingen om als gezicht  tussen het bestuur en de wandelaars ( toch een groep van zo n 80 leden) te fungeren.
Van daaruit kwam ook de vraag deze deelname officieel te maken en voortaan onderdeel uit te maken van het bestuur waar in de jaarlijkse ledenvergadering voor gestemd is.
Ik hoop door dit alles mijn steentje te kunnen bijdragen binnen de vereniging