EHBO cursus voor trainers, assistent-trainers en wandelbegeleiders

Het bestuur heeft besloten dat alle trainers, assistent-trainers en wandelbegeleiders, van onze vereniging, op kosten van de vereniging een volledige EHBO cursus kunnen volgen.
Deze cursus wordt gehouden in de kantine van De Djump en zal omstreeks september/oktober 2019 plaats vinden. De cursus wordt verzorgd door EHBO Deurne en bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 2 uur.
De laatste les is het examen afgenomen door het Oranje Kruis. Wanneer het examen  met goed gevolg wordt doorlopen, krijg je hiervan een officieel diploma.

Om het aantal deelnemers te inventariseren, kun je, jezelf opgeven via de mail: info@av-lgd.nl met opgave van voornaam, achternaam en mailadres met vermelding EHBO cursus. Het inschrijfformulier wordt dan toegezonden.

P.s. degene die zich al opgeven hebben hoeven zich niet opnieuw op te geven, ze krijgen een inschrijfformulier toegezonden.