EHBO cursus

Vanuit het bestuur van AV-LGD hadden we een oproep ontvangen om een EHBO cursus te volgen. Hier hebben vijf personen van de AV-LGD aan deelgenomen. Te weten: Joop van de Einden, Jacqueline Coolen, Frans Noijen, John Linders en Trea Linders. Er waren ook twee personen van buiten AV–LGD aangemeld.

Na gezellige, leuke en vooral leerzame lessen die Angelique ons gaf, samen met verschillende lotussen, kwam de grote dag van het examen.
Op 12 december 2019 was het zover, na wat zenuwen gingen we in tweetallen en een groepjes van drie naar binnen voor het examen. We kregen ieder 15 minuten voor één examen, waarbij we bij volwassenen en kinderen moesten reanimeren en één examen van 15 minuten voor het vast stellen van verwondingen en de behandeling daarvan. Nadat iedereen de examentoetsen had afgelegd was het wachten op de uitslag.
Joop van de Einden, Jacqueline Coolen, John Linders en Trea Linders en de twee andere waren geslaagd. Helaas was er een deelnemer gezakt, dit vonden wij allen heel erg jammer en we hopen dan ook dat hij toch doorgaat met de cursus en een herkansing aan wil gaan, zodat ook hij bij de EHBO vereniging kan aansluiten.

Wij willen het bestuur van AV-LGD en vooral de EHBO vereniging dan ook heel hartelijk bedanken voor deze cursus.

Trea Linders