Bericht van bestuur i.v.m aangekondigde extra Ledenvergadering AV LGD

Beste leden,

Via deze weg willen wij als bestuur mededelen dat de geplande extra algemene ledenvergadering van maandag 12 december niet doorgaat. Op de agenda van deze vergadering stonden de padelbaan, eventuele overname Bosschuur en de begroting voor 2023. De plannen van de tennisclub met betrekking tot de bestemming van de padelbaan zijn gewijzigd, waardoor hier geen besluit over hoeft te worden genomen. Daarnaast loopt momenteel nog het onderzoek naar eventuele overname van de bosschuur en zijn we hierover nog in gesprek met de Gemeente Deurne. Aangezien de financiële consequenties daarmee nog niet volledig in beeld zijn, is het niet mogelijk om de begroting voor 2023 af te ronden. Dit heeft ons doen besluiten om de algemene ledenvergadering niet door te laten gaan. Wij zullen jullie bij de jaarlijkse ledenvergadering in mei 2023 verder informeren. Mocht er tussentijds aanleiding zijn om te leden te informeren, dan zullen we hier uiteraard eerder op terug komen.