Hervatten seniorentrainingen AV-LGD

vanaf 18 mei 2020

Wandeltrainingen
Vanaf maandag 18 mei worden de wandeltrainingen weer opgestart. De wandeltrainingen vinden plaats op de reguliere trainingstijdstippen. Dat zijn de maandagochtend, woensdagavond en zaterdagmiddag. Afhankelijk van de opkomst, worden de groepen op locatie ingedeeld naar een beperkte en verantwoorde omvang. In overleg met de trainers zullen dit maximaal groepen van 10 personen zijn, waarbij iedereen 1,5 meter afstand in acht dient te nemen. Iedereen loopt rechts en stapt ook rechts uit. Belangrijk is dat de instructies van de trainers/wandelbegeleiders nadrukkelijk worden opgevolgd, om de veiligheid van een ieder te waarborgen.

Hardlooptrainingen
Na de start van de jeugdtrainingen, zullen ook de seniorentrainingen vanaf maandag 18 mei weer van start. Deze vinden zowel op de baan als in het bos plaats. Hierbij is het uitgangspunt dat er zo min mogelijk overlap is tussen de verschillende trainingsgroepen. Ook voor de hardlooptrainingen geldt dat er in groepen van beperkte omvang wordt getraind, rekening houdend met 1,5 meter afstand. Tijdens het lopen wordt gestreefd naar minstens 5 meter onderlinge afstand.

In het aangepaste trainingsschema voor Corona is getracht om elke groep minstens één keer op een veilige manier op de baan te laten trainen. Omdat op donderdagavond ook de jeugd traint, is er vooralsnog voor gekozen om de recreanten en wedstrijdatleten senioren op donderdagavond op hetzelfde tijdstip (19.45 – 20.45 uur) te laten trainen. Om de groepsomvang en drukte op de baan beperkt te houden, willen wij de senioren zo veel mogelijk vragen om op dinsdagavond te komen trainen. Mocht het te druk worden op de donderdagavond, dan kunnen trainers uit veiligheidsoverwegingen het besluit nemen om buiten de baan te trainen. Dit geldt overigens ook voor de andere trainingsavonden. 

Core stability training
Deze gaat vanaf maandag 18 mei weer van start. Omdat op maandagavond gelijktijdig de jeugd traint, is er extra aandacht nodig bij binnenkomst. Graag de aanwijzingen van de trainer opvolgen.

Vervoer
Het verzoek aan alle leden die komen trainen om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Er zijn beperkte parkeergelegenheden in verband met de kiss & ride zone bij SJVV.
Verder zijn er looppaden aangegeven bij binnenkomst van het terrein.

Kantine, kleedkamers en de Bosschuur
De Bosschuur, kantine en kleedkamers blijven tijdens de trainingen gesloten. Enkel bij noodsituaties en voor het toilet, kan gebruik gemaakt worden van de kantine onder supervisie van de trainer.

Wij vragen begrip, flexibiliteit en medewerking
Wij vragen onze leden in deze bijzondere tijd om begrip, flexibiliteit en medewerking aan bovenstaande maatregelen. Hierbij willen wij het bijzonder speciale aandacht vragen voor de risicogroep binnen onze vereniging. Deze leden hoeven zich uiteraard niet verplicht te voelen om aan trainingen deel te nemen of deze te verzorgen.

Mocht jezelf of iemand in je direct omgeving klachten hebben, dan vragen wij je om thuis te blijven en niet te komen trainen. Voor meer gedetailleerde instructies, verwijzen wij naar het document  “PROTOCOL AV-LGD training SENIOREN in tijden van Corona”. Iedereen wordt geacht dit aandachtig vooraf gelezen te hebben.

Overzicht trainingen in Coronatijd vanaf maandag 18 mei 2020

DagTijdstipLocatieTrainingTrainers 
Maandag18.45-20.00Buiten de baanSenioren buiten de baanArno Hendrix
Maandag19.00-20.15BaanJunioren ABRobin HammecherOverlap
Maandag19.00-20.00BaanCore-stability trainingThijs HikspoorsOverlap
Dinsdag18.45-19.45BaanRecreantengroepHenk Hoebers / Mariet Broekmans / Mieke de Kleine
Dinsdag20.00-21.00BaanWedstrijdgroepKoen van Kessel / Sam Rosen
Woensdag18.15-19.15BaanPupillen ASven van den Hurk
Woensdag19.30-20.45BaanMila-trainingLisanne Meijer
Woensdag18.45-20.15BosSeniorenRiki Smolders / Tonny Kersten
Donderdag18.15-19.30BaanJunioren CRobin Hammecher
Donderdag19.45-20.45BaanWedstrijdgroepFiona Jaberg / Paul Fransen / Sam Rosen / Frans Noijen / Willy ClaessenOverlap
Donderdag19.45-20.45BaanRecreantengroepHenk Hoebers / Mariet Broekmans / Mieke de KleineOverlap
Vrijdag18.15-19.15BaanPupillen B-C-miniSven van den Hurk
Vrijdag19.30-20.45BaanSpecialisatietrainingMartijn Meijer
Zaterdag10.00-11.30BaanJunioren DRobin Hammecher
Zaterdag10.00-11.15BosRecreantenHenk Hoebers / Piet Loverbosch
Zondag10.00-11.30BosRecreantenHenk Hoebers / Piet Loverbosch