Huldiging kampioenen en jubilarissen van AV-LGD tijdens nieuwjaar sportgala

Vrijdag 6 januari vond in Zaal de Zwaan het jaarlijkse nieuwjaar sportgala van AV-LGD plaats. Naast het gezellig samen zijn, werden tijdens dit gala de jubilarissen en kampioenen gehuldigd. Tevens werd de felbegeerde Frans Smits Bokaal uitgereikt. Onder het genot van een glas champagne werd er samen met de aanwezige leden, vrijwilligers, familie en vrienden geproost op het nieuwe jaar.

Tijdens het nieuwjaarsgala werd ook uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van twee zeer trouwe en gewaardeerde vrijwilligers, Piet en Mia Berkers. Bijna dertig jaar lang hebben zij met liefde, plezier en enthousiasme de kantine beheerd en als vrijwilliger geholpen bij diverse activiteiten. AV-LGD is Piet en Mia ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligersactiviteiten, die zij afgelopen jaren hebben verzet!

In 2016 hebben diverse atleten van AV-LGD één of meer podiumplaatsen op Nederlandse (NK), Zuid-Nederlandse (ZNK) of Brabantse (BK) kampioenschappen behaald, waarvoor ze in het zonnetje zijn gezet. Achtereenvolgens zijn dit Kirsten v/d Hurk, Harm van den Berkmortel, Sara van der Putten, Sander Smits, Luzan Janssen, Jop Knoppers, Bodhi van Selow, Stan van Helmond, Stan Arts, Rowen Reemers, Werner Gentle, Mark van Kessel, Jesper Arts, Fiona Jaberg en Paul Fergus.

Behalve de kampioenen, werden ook de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar waren er veel leden die hun 10-jarig lidmaatschap vierden, namelijk: Martien Berkers, Jos v/d Berkmortel, Peter v/d Berkmortel, Jacques v Diessen, Jordi Franssen, Ricus Kuijpers, Willy Manders, Herold Meijer, Albert Struijk, Kenny v/d Ven, Jan Vogelsangs, Mariet Vogelsangs, Hoss Wilstra en Ria v Zeelandt. Het 20-jarig lidmaatschap was er dit jaar voor Hans Bouwmans, die naast hoofdsponsor ook als lid aan de club is verbonden. Het zilveren jubileum (25 jaar lid) was er voor André Matthijssen, Peter v/d Mortel en Frans Noijen. Vier leden bereikten in 2016 de mijlpaal van maar liefst 30 jaar. Dit waren Martien v/d Berg, Drien Hendrix, Tiny Pritchard en Brigitte Verberne.

Al sinds 1989 wordt jaarlijks de Frans Smits Bokaal uitgereikt aan een talentvol junioren lid. Deze bokaal, vernoemd naar een betrokken, maar helaas te vroeg overleden vrijwilliger, wordt toegekend als stimulans aan diegene, die behalve opvallende prestaties ook een grote trainingsinzet heeft, vaak aan wedstrijden deelneemt en een positieve uitstraling heeft voor de vereniging. Deze wisseltrofee werd dit jaar gewonnen door Yente Dielis. De overige genomineerden voor deze prestigieuze prijs waren Tom Honings, Sara van der Putten en Jop Knoppers.

Op de foto staan de kampioenen van 2016 van AV-LGD. Van links naar rechts zijn dit Jesper Arts, Fiona Jaberg, Sander Smits, Sara van der Putten, Kirsten van der Hurk, Harm van den Berkmortel, Paul Fergus, Werner Gentle, Luzan Janssen en Rowen Reemers. Op de foto ontbreken Jop Knoppers, Bodhi van Selow, Stan van Helmond, Stan Arts en Mark van Kessel.