Looptrainers in opleiding

Zoals bekend zijn we als vereniging altijd op zoek naar vrijwilligers in het algemeen, maar ook specifiek naar trainers. We zijn dan ook zeer verheugd dat zaterdag 20 november 6 leden van onze vereniging gestart zijn met de Opleiding Basis Looptrainer 3 vanuit de Atletiek Unie.

Het is de bedoeling dat elke cursist regelmatig (december 2021 tot april 2022) een vaste groep gaat trainen om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt binnen onze vereniging. Dit kan dus betekenen dat er een trainer in opleiding voor je groep komt staan. Dit zal echter altijd in overleg met de huidige trainer zijn. Vanwege de coronamaatregelen zullen een aantal reguliere trainingen geen doorgang vinden. Dit wordt binnen de mogelijkheden die de overheid biedt op een alternatieve manier ingevuld.

De cursisten worden ondersteund door praktijkbegeleiders, die eveneens een aantal trainingen zullen bezoeken.

Voor de opleiding wordt onze atletiekaccommodatie De Djump ter beschikking gesteld. Dit betekent dat op zaterdag 27 november, 18 december, 15 januari, 22 januari, 12 februari en 23 april de kantine en atletiekbaan niet voor andere activiteiten beschikbaar zijn.

Wij wensen de cursisten veel succes met de trainersopleiding!

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kan contact worden opgenomen met een van de bestuursleden.

Met sportieve groeten,

Trainers en Bestuur AV-LGD