Mogelijkheid voor individuele baantrainingen in Coronatijd!

Met onmiddellijke ingang is het, als gevolg van de aangescherpte aangekondigde maatregelen van het kabinet, niet langer mogelijk om voor volwassenen (18 jaar en ouder) in groepsverband te trainen bij AV-LGD. Individueel sporten is toegestaan met maximaal 4 personen, waarbij de 1,5 meter afstand dient te worden nageleefd. Dit conform de richtlijnen van de atletiekunie. Als club komen we met de mogelijkheid om leden toch in de gelegenheid te stellen om hun individuele baantraining te doen op de atletiekbaan van AV-LGD. Hiervoor gelden uiteraard strikte maatregelen en regels. De manier waarop we dit gaan doen, wordt hierna toegelicht.
1We gaan hiermee starten vanaf maandag 19 oktober. Voor die tijd zal er een protocol worden opgesteld en verstrekt waar iedereen zich aan dient te houden. We willen alle leden, die van deze mogelijkheid gebruik gaan maken, vragen om dit protocol kritisch door te nemen en je ook aan de afspraken en regels uit het protocol te houden.

Hoe gaan we dit doen?

  • We gaan werken met een online tijdschema en tijdsloten. De tijdsloten zijn 50 minuten en vinden plaats op de dinsdagavond, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Tussen elk blok zitten 10 minuten, zodat groepen uit verschillende tijdsloten elkaar niet treffen. Buiten deze tijdsloten wordt er door senioren van 18 jaar en ouder niet op de atletiekbaan getraind!
  • Per tijdslot kunnen maximaal 3 groepjes van 4 atleten tegelijkertijd op de atletiekbaan. Er zijn dus per tijdslot maximaal 12 atleten op de atletiekbaan. Elk groepje van 4 atleten blijft bij elkaar, dus er wordt onderling niet gewisseld. Alle senioren leden houden te allen tijden 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Leden die interesse hebben in een individuele baantraining, kunnen zich per mail aanmelden bij koenvkessel@gmail.com. Vervolgens ontvang je uiterlijk zondag per mail inloggegevens voor het online reserveringssysteem.
  • Er zijn alleen tijdsloten beschikbaar op tijden dat er niet door jeugdleden onder de 18 jaar op de baan wordt getraind. Dit in verband met de veiligheid van de hardlopers en trainers.
  • Het zijn geen georganiseerde trainingen en er zijn dus ook geen trainers van AV-LGD op de atletiekbaan. Het is bedoeld als mogelijkheid om je eigen training op de atletiekbaan uit te voeren. Uiteraard kun je in overleg met de trainer wel een trainingsschema ontvangen.
  • De eerste inschrijving van elk groepje van 4 atleten fungeert als verantwoordelijke en aanspreekpunt. Hij is er voor verantwoordelijk dat de 4 atleten naar elkaar maar ook naar de andere twee groepjes van 4 atleten 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
  • Uiterlijk zondag verschijnt er een protocol voor de individuele baantrainingen. Deze is terug te vinden op de website. We willen alle leden, die van deze mogelijkheid gebruik gaan maken, vragen om dit protocol kritisch door te nemen en je ook aan de afspraken en regels uit het protocol te houden.
  • Elke loper maakt individueel een reservering. Dus als je met een groepje van 4 personen wilt gaan lopen, dienen alle vier de lopers zich in te schrijven voor een tijdsblok.

Belangrijk!

Uiteraard geldt dat veiligheid te allen tijden voorop staat en ook tijdens deze individuele trainingsmomenten gelden onverminderd de noodzakelijke maatregelen (1,5 meter afstand, ontsmetten handen vooraf en na afloop van de training, etc.). Als we onverhoopt zouden constateren dat naleving van de maatregelen of het maximum van 4 atleten per groepje en/of 12 atleten per tijdslot niet wordt nageleefd, dan zijn wij alsnog genoodzaakt om de baan voor senioren volledig te sluiten.