Nieuw verenigingslogo!

Als vereniging vinden wij het belangrijk om met onze tijd mee te gaan. Dat geldt voor trainingen, wedstrijden en evenementen van onze club, maar ook voor de uitstraling van onze club. Een aantal jaren geleden hebben wij met succes nieuwe clubkleding geïntroduceerd. Daar is door veel leden en sponsoren erg positief op gereageerd. Een nieuwe stap is de introductie van een nieuw logo voor de vereniging!

Er zullen zeker nog wel een aantal kleine veranderingen worden aangebracht. Tegelijkertijd willen we met jullie wel dit 1e concept al delen.

Wij weten dat er leden met relatief nieuwe clubkleding rondlopen. Daarom hebben we gekozen voor een geleidelijke overgang naar het nieuwe logo. Het nieuwe logo van onze vereniging zal per 1 januari 2019 officieel ingaan. Daarna is er nog een overgangsperiode van zes maanden. Bij competitiewedstrijden zal dus vanaf 1 juli 2019 met het nieuwe logo deelgenomen dienen te worden.