Oproep: Informatieavond nieuwe vrijwilligers.

We zijn momenteel druk bezig met de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Hierbij zijn we gestart met een inventarisatie van de bestaande vrijwilligerstaken en vrijwilligers. Tevens hebben we potentieel nieuwe vrijwilligers gevraagd wat ze voor de club zouden willen doen. De coördinatie van deze inventarisatie ligt bij Ria Hendriks en Wim Thijssen en is momenteel onderhanden. Iedereen die het vrijwilligersformulier nog niet heeft ingevuld, vragen we dat alsnog te doen.

Omdat wij ook echt op korte termijn met meer vrijwilligers aan de slag willen, gaan we eveneens een informatieavond organiseren. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 22 mei om 20.30 uur in de kantine van de vereniging. Deze avond is bestemd voor leden, maar ook voor ouders van leden en alle anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Het doel van deze informatieavond is om mogelijk nieuwe vrijwilligers inzicht te geven in de grote behoefte maar ook grote diversiteit aan vrijwilligerstaken die er binnen de vereniging zijn. Het is een informatieavond, dus op de avond zelf hoeven geen concrete toezeggingen te worden gedaan.

Wij hopen dat heel veel potentieel nieuwe vrijwilligers bij deze informatieavond aanwezig zijn, want vergeet niet: AV-LGD doen we samen!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur AV-LGD