Overlijden Jan Slegers

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Jan Slegers is overleden. Na zijn bestuurlijke functies bij de vereniging, heeft hij jarenlang het voorzitterschap van de Stichting Atletiekaccommodatie Deurne (SAAD) vervuld. Hierbij had hij een voortrekkersrol voor het beheer en onderhoud van de Djump en bosschuur, zowel binnen als buiten de vereniging. Daarnaast was Jan actief als wandelaar en bij de Core Stability trainingen.

We verliezen in Jan Slegers een betrokken vrijwilliger voor onze vereniging, die voor veel taken inzetbaar was. We wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens bestuur AV-LGD en bestuur SAAD.