Protocol individuele baantrainingen senioren (18 jaar en ouder)

Beste leden van de vereniging,

Groepstrainingen bij AV-LGD zijn als gevolg van de recent aangekondigde Corona maatregelen momenteel niet mogelijk. Wij bieden senioren leden de mogelijkheid om hun individuele baantraining op de atletiekbaan van AV-LGD af te werken. Hiervoor gelden uiteraard wel strikte richtlijnen en maatregelen. Deze zijn in dit protocol nader uitgewerkt. Wij verzoeken alle leden die van deze mogelijkheid gebruik willen maken expliciet om dit protocol zorgvuldig door te nemen.

Vooraf

 • Individueel trainen op de baan is enkel mogelijk door vooraf online te reserveren via supersaas.nl. Reserveringen worden per week gemaakt en dus niet met een terugkerend patroon. Dit om iedereen een gelijke kans en mogelijkheid te bieden om op passende tijdstippen op de baan te trainen.
 • We werken met een online tijdschema en tijdsloten. De tijdsloten zijn 50 minuten en zijn overdag en op dinsdag- en vrijdagavond beschikbaar. Tussen elk blok zitten 10 minuten, zodat groepen uit verschillende tijdsloten elkaar niet treffen. Buiten deze tijdsloten wordt er door senioren van 18 jaar en ouder niet op de atletiekbaan getraind!
 • Per tijdslot kunnen maximaal 3 groepjes van 4 atleten tegelijkertijd op de atletiekbaan. Er zijn dus per tijdslot maximaal 12 atleten op de atletiekbaan. Elk groepje van 4 atleten krijgt een eigen baan toegewezen en blijft bij elkaar, dus er wordt onderling niet gewisseld van baan of groepje. Alle senioren leden houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Om de 1,5 meter afstand tijdens de training te waarborgen, dient iedereen zich bij inschrijving specifiek voor een baannummer (1/4, 3/4 of 5/6) in te schrijven. Het gekozen baannummer bij inschrijven is te allen tijde bepalend voor de baan waarin je loopt. De gehele training wordt in deze baan afgewerkt.
 • Er zijn alleen tijdsloten beschikbaar op tijden dat er niet door jeugdleden onder de 18 jaar op de baan wordt getraind. Dit in verband met de veiligheid van de hardlopers en jeugdtrainers.
 • Het zijn geen georganiseerde trainingen en er zijn dus ook geen trainers van AV-LGD op de atletiekbaan. Het is bedoeld als mogelijkheid om je eigen training op de atletiekbaan uit te voeren. Uiteraard kan je in overleg met de trainer wel een trainingsschema ontvangen.
 • De eerste inschrijver/inschrijfster van een groepje van 4 atleten fungeert als verantwoordelijke en aanspreekpunt. Hij /zij is er voor verantwoordelijk dat de 4 atleten naar elkaar maar ook naar de andere twee groepjes van 4 atleten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en spreekt in geval van  overtreden van de regels de mede atleten erop aan.
 • Bij gezondheidsklachten blijf je uiteraard thuis. Het verzoek om dan ook de online reservering te verwijderen, zodat mogelijk een ander lid van dit tijdsblok gebruik kan maken.

 

Tijdens de training

 • Kom op eigen gelegenheid naar de atletiekbaan toe. De poort van de atletiekbaan is geopend. De verlichting wordt geregeld.
 • Er is sprake van een verplichte looprichting. Deze staat met pijlen op de grond aangeduid. Iedereen houdt zich aan deze looprichting.
 • Voor het materialenhok staat een tafel met ontsmettingsmiddel. Iedereen is verplicht om voorafgaand aan de training zijn of haar handen te ontsmetten.
 • De kantine is gesloten. Eventuele spullen kunnen in de open tent worden geplaatst of aan de zijkant van de atletiekbaan. De kleedkamer van de dames is geopend voor noodgevallen. Hier staat eveneens de AED.
 • De training wordt afgewerkt in je eigen baan (1/4, 3/4 of 5/6) waarvoor je je online hebt ingeschreven.
 • De eerste inschrijver/inschrijfster van een groepje van 4 atleten fungeert als verantwoordelijke en aanspreekpunt.

 

Na de training

 • Na afloop van de individuele baantraining ga je direct naar huis. Dit is dus 10 minuten voor het hele uur. Er blijft niemand hangen.

 

Tot slot

Het voorgestelde programma van individuele training in groepen van 4 personen kan alleen maar functioneren als een ieder dit uitvoert zoals in de bovenstaande instructies is vermeld. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Indien deze regels niet worden nageleefd zoals bedoeld zijn wij als bestuur genoodzaakt om dit programma te beëindigen en de baan te sluiten voor senioren (18 jaar en ouder).