Protocol individuele baantrainingen senioren (18 jaar en ouder)

Protocol individuele baantrainingen senioren (18 jaar en ouder)

Beste leden van de vereniging,

Groepstrainingen bij AV-LGD zijn als gevolg van de recent aangekondigde Corona maatregelen momenteel niet mogelijk.
Wij bieden senioren leden de mogelijkheid om hun individuele baantraining op de atletiekbaan van AV-LGD af te werken.
Hiervoor gelden uiteraard wel strikte richtlijnen en maatregelen. Deze zijn in dit protocol nader uitgewerkt. Wij verzoeken
alle leden die van deze mogelijkheid gebruik willen maken expliciet om dit protocol zorgvuldig door te nemen.

Vooraf
• Individueel trainen op de baan is enkel mogelijk door vooraf online te reserveren via www.supersaas.nl.
Reserveringen worden per week gemaakt en dus niet met een terugkerend patroon. Dit om iedereen een gelijke
kans en mogelijkheid te bieden om op passende tijdstippen op de baan te trainen.
• We werken met een online tijdschema en tijdsloten. De tijdsloten zijn 50 minuten en zijn overdag en op dinsdag- en
donderdag-avond beschikbaar. Tussen elk blok zitten 10 minuten, zodat groepen uit verschillende tijdsloten elkaar
niet treffen. Buiten deze tijdsloten wordt er door senioren van 18 jaar en ouder niet op de atletiekbaan getraind!
• Per tijdslot kunnen maximaal 3 groepjes van 2 atleten tegelijkertijd op de atletiekbaan. Er zijn dus per tijdslot
maximaal 6 atleten op de atletiekbaan. Elk groepje van 2 atleten krijgt een eigen baan toegewezen en blijft bij
elkaar, dus er wordt onderling niet gewisseld van baan of groepje. Alle senioren leden houden te allen tijde 1,5
meter afstand tot elkaar.
• Om de 1,5 meter afstand tijdens de training te waarborgen, dient iedereen zich bij inschrijving specifiek voor een
baannummer (1/2, 3/2 of 5/6) in te schrijven. Het gekozen baannummer bij inschrijven is te allen tijde bepalend
voor de baan waarin je loopt. De gehele training wordt in deze baan afgewerkt.
• Er zijn alleen tijdsloten beschikbaar op tijden dat er niet door jeugdleden onder de 18 jaar op de baan wordt
getraind. Dit in verband met de veiligheid van de hardlopers en jeugdtrainers.
• Het zijn geen georganiseerde trainingen en er zijn dus ook geen trainers van AV-LGD op de atletiekbaan. Het is
bedoeld als mogelijkheid om je eigen training op de atletiekbaan uit te voeren. Uiteraard kan je in overleg met de
trainer wel een trainingsschema ontvangen.
• De eerste inschrijver/inschrijfster van een groepje van 2 atleten fungeert als verantwoordelijke en aanspreekpunt.
Hij /zij is er voor verantwoordelijk dat de 2 atleten naar elkaar maar ook naar de andere twee groepjes van 2 atleten
1,5 meter afstand houden tot elkaar en spreekt in geval van overtreden van de regels de mede atleten erop aan.
• Bij gezondheidsklachten blijf je uiteraard thuis. Het verzoek om dan ook de online reservering te verwijderen, zodat
mogelijk een ander lid van dit tijdsblok gebruik kan maken.

Tijdens de training
• Kom op eigen gelegenheid naar de atletiekbaan toe. De poort van de atletiekbaan is geopend. De verlichting wordt
geregeld.
• Er is sprake van een verplichte looprichting. Deze staat met pijlen op de grond aangeduid. Iedereen houdt zich aan
deze looprichting.
• Voor het materialenhok staat een tafel met ontsmettingsmiddel. Iedereen is verplicht om voorafgaand aan de
training zijn of haar handen te ontsmetten.
• De kantine is gesloten. Eventuele spullen kunnen aan de zijkant van de atletiekbaan worden geplaatst.
De kleedkamer van de dames is geopend voor noodgevallen. Hier staat eveneens de AED.
Er mogen géén spullen in deze kleedkamer worden geplaatst of opgehangen.
• De training wordt afgewerkt in je eigen baan (1/2, 3/2 of 5/6) waarvoor je je online hebt ingeschreven.
• De eerste inschrijver/inschrijfster van een groepje van 2 atleten fungeert als verantwoordelijke en aanspreekpunt.

Na de training
• Na afloop van de individuele baantraining ga je direct naar huis. Dit is dus 10 minuten voor het hele uur.
Er blijft niemand hangen.

Tot slot
Het voorgestelde programma van individuele training in groepen van 2 personen kan alleen maar functioneren als een
ieder dit uitvoert zoals in de bovenstaande instructies is vermeld. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn
verantwoordelijkheid neemt. Indien deze regels niet worden nageleefd zoals bedoeld zijn wij als bestuur genoodzaakt om
dit programma te beëindigen en de baan te sluiten voor senioren (18 jaar en ouder).