RABO Clubsupport campagne weer van start!

Jaarlijks stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven via de Rabobank ClubSupport Campagne. Het bedrag is bedoeld om verenigingen te ondersteunen bij activiteiten. Rabobank vindt inspraak van haar leden belangrijk. Leden van de bank bepalen welke clubs deze steun krijgen. De hoogte van de bijdrage die clubs ontvangen is dus afhankelijk van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op een vereniging. Ook als AV-LGD nemen we in 2020 weer deel aan deze campagne. In voorgaande jaren heeft dit onze vereniging mooie bedragen opgeleverd.

Jaarlijks stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven via de Rabobank ClubSupport Campagne. Het bedrag is bedoeld om verenigingen te ondersteunen bij activiteiten. Rabobank vindt inspraak van haar leden belangrijk. Leden van de bank bepalen welke clubs deze steun krijgen. De hoogte van de bijdrage die clubs ontvangen is dus afhankelijk van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op een vereniging. Ook als AV-LGD nemen we in 2020 weer deel aan deze campagne. In voorgaande jaren heeft dit onze vereniging mooie bedragen opgeleverd.

Als AV-LGD nemen we deel aan deze actie. Hierbij willen we een beroep doen aan alle leden om de komende tijd zoveel mogelijk promotie te maken voor de Rabobank ClubSupport Campagne en AV-LGD. Wijs familieleden, vrienden, kennissen, buren en iedereen die je kent op deze actie en vraag ze op ons te stemmen. Het blijkt dat de helft van de Rabobankleden die mogen stemmen, dit niet doen. Of dat ze niet al hun 5 stemmen inzetten. Dat is uiteraard jammer. Ken je mensen die niet stemmen, vraag hen dan om hun stemkaart met inlogcodes.

Wellicht ben je behalve lid van AV-LGD ook nog lid van een andere vereniging die deelneemt aan de Rabobank ClubSupport Campagne. Of is een gezinslid of familielid betrokken bij een andere vereniging. Wellicht kunnen we deze ingangen benutten om samen op te trekken. Want als je als LGD-er op onze vereniging hebt gestemd, zijn er nog 4 stemmen over voor andere verenigingen. Als we die zouden kunnen ‘ruilen’ met die andere verenigingen, worden we er allemaal beter van.

Meld je via info@av-lgd.nl met ideeën of als je in actie wilt komen samen met ons.

Het is voor een zeer goed doel, namelijk onze eigen vereniging !!!

Koen van Kessel, Arno Hendrix en Roland van den Bogaard