Verenigingsuitbreiding

Of het nu gaat om blauwe of roze muisjes, dat laat ik even in het midden, maar onze vereniging heeft verenigingsuitbreiding in de vorm van  twee nieuwe wandeltrainers niveau 2.
Joop v.d. Einden en ondergetekende hebben op zaterdag 2 februari in Weert de opleiding wandeltrainer 2 met goed gevolg  afgerond.

Na een opleiding volgens de nieuwe methode, de richtlijnen van de KWBN, met twee volledige praktijkdagen en vier maanden (t)huiswerk zijn we met diploma en een tevreden gevoel huiswaarts gekeerd. Alle facetten van techniek tot calamiteitenplan enz. betreffende het sportief wandelen passeerden de revue. Omdat de opleiding merendeels uit het werken thuis bestond, hadden Joop en ik afgesproken om  het thuiswerk deels samen te doen. We hebben zo dan ook de nodige steun aan elkaar gehad. Het vervolg was het geworstel in een dikke pil vol informatie, die je voor het welslagen van deze opleiding je eigen moest maken, wat een hele opgave was.

De eerste praktijkdag was nat,  tussen de buien kon er toch buiten activiteit plaats vinden. Dit in tegenstelling tot de laatste dag toen had het de gehele dag geregend en gesneeuwd, zodat we kletsnat waren geworden. Wat geen pretje was. Bijna letterlijk verzopen werden de diploma’s uitgereikt en konden we deze opleiding afsluiten.

Joop en ik hopen nog lang en veel van onze vereniging te mogen genieten en feliciteren de vereniging met twee extra wandeltrainers, die ze kunnen bijschrijven in het ledenbestand.

Karel de Wit