Dit jaar is de naam gewijzigd van ‘de Peeltocht’ naar ‘Walk of Veen’. Het initiatief hiervoor lag vorig jaar bij Staatsbosbeheer. Op zaterdag 15 september 2018 werd toen het Hoogveen Festival gevierd vanwege de hoogveenherstelwerkzaamheden van de destijds afgelopen 2 jaar, het LIFE+ Peelvenen en LIFE+ Groote Peel Project. Dit festival werd gezamenlijk georganiseerd door Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer de Pelen. Ik kreeg toen van hen de vraag of ik voor dit festival éénmalige wandelroutes uit zou willen zetten in de Mariapeel en in de Groote Peel. Deze zouden dan op die zaterdag op beide locaties onder de naam ‘Walk of Veen’ kunnen worden bewandeld. Voor mij een leuke uitdaging, omdat er in de Mariapeel soms over niet bestaande paden door de ruige natuur gewandeld kon worden langs nog zichtbare turfputten. Daarna werd door ‘Staatsbosbeheer de Pelen’ voorgesteld of we een samenwerkingsverband aan konden gaan, waarbij ‘de Peeltocht’ dan de naam ‘Walk of Veen’ zou gaan krijgen. Omdat dit alleen maar voordelen kan geven en dit een mooie treffende titel is, werd hiermee ingestemd en zo hadden we dit jaar dus voor de éérste keer de ‘Walk of Veen’ in samenwerking met Staatsbosbeheer. De spandoeken met deze naam die bij de startlocatie en rustpost Camping Wetland hingen, zijn nog van het Hoogveen festival en kwamen nu ook weer mooi van pas.

Door de medewerking van Staatsbosbeheer kon er nu vanaf Vesting de Vossenberg éénmalig over een mooi verhoogd gedeelte worden gelopen (dit is een vuilnisbelt uit het verleden!) waarbij je toch een mooi uitzicht had over een klein gedeelte van de Groote Peel. Op de vrijdag voor de wandeltocht is dit ruige gedeelte nog extra aangereden en gemaaid door Staatsbosbeheer om het beloopbaar te maken, want eigenlijk is daar geen pad. Verder kon er mede door hun goede contacten met Camping Wetland op die locatie een voortreffelijk rust- en verzorgingplaats worden gemaakt, waarvoor we veel complimenten mochten ontvangen en die uiteraard ook doorgegeven hebben. Ook hebben ze er mede aan bijgedragen dat Gerard Geboers als kenner van de Peel en nauw betrokken bij het oorlogsverleden, zie hiervoor elke week de rubriek in het Weekblad voor Deurne, op de startlocatie films heeft vertoond over o.a. het Onderduikerskamp in Lierop. Al met al een speciale editie deze keer vanwege de herdenking van 75 jaar bevrijding van deze regio.

Nadat op zaterdag met veel vrijwilligers alle routes van de markeringen werden voorzien en op de vroege ochtend van zondag de laatste puntjes op de ‘i’ werden gezet voor het parkeren (een grote parkeerplaats vlakbij het centrum) en de rustposten, was alles klaar voor de wandeltocht. Om ongeveer 7.15 uur zochten de éérste wandelaars al de parkeerplekken op zo dichtbij mogelijk van de startlocatie. Deze mochten vanwege de langste afstand van 40 km al om 7.45 uur op pad gaan. Gaf de weersvoorspelling op zaterdag nog een volledige zonnige zondag aan, vielen er tussen 8.00 uur en 10.00 uur toch een paar flinke buitjes, maar verder was het een mooie zonnige wandeldag. Uiteindelijk hebben we 398 deelnemers in mogen schrijven, wat toch een lichte teleurstelling was gezien de vele aandacht in de lokale kranten en via de Wandelbond KWBN met extra informatie op de website Wandel.nl en via de wekelijkse nieuwsbrief met informatie hierover naar aangesloten leden en verenigingen. Ook hier zien we de landelijke trend van een terugloop in de aantallen deelnemers bij de ‘gewone’ wandeltochten, zoals we dat nu zelf ook al enkele jaren ervaren. Grote evenementen scoren nog wel goed, zoals 4-daagse Nijmegen, Airborne Wandeltocht, Rode Kruis Bloesemtocht, Venloop en dergelijke. De oorzaak ligt wellicht in het brede aanbod van allerlei activiteiten waar men naar toe kan of aan deel kan nemen en ook wordt de maatschappij steeds individueler en wil men liefst zo weinig mogelijk binding.

Maar dat wil niet zeggen dat we ontevreden zijn met dit aantal, zeker niet !!! Ook de deelnemers lieten duidelijk blijken dat ze genoten hadden van de wandelroutes en de verzorging, waarbij vooral de complimenten dus voor Camping Wetland waren. En dit alles is alleen maar mogelijk door de geweldige inzet van alle vrijwilligers, veel dank hiervoor wederom!

Onderstaand nog de verdeling van de deelnemers over de afstanden:

5 km : 16 dln, 10 km : 107 dln, 15 km : 122 dln, 20 km : 96 dln, 30 km : 40 dln en op de 42 km : 17 dln.

Mede vanwege het lage aantal later in het seizoen op de 40 km vervalt deze bij de volgende ‘Walk of Veen’.

Op naar onze volgende wandeltocht ‘De Zandboswandeltocht’ op zaterdag 30 november.

Jan Vogelsangs

Wandelgroep AV-LGD